REFERAT AF KONSTITUERENDE REGIONSBESTYRELSESMØDE

Referat af konstituerende regionsbestyrelsesmøde

Region Sydøstjylland.

Lørdag den 09. november 2013

Konstituerende regionsbestyrelsesmøde 2013

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af referent og evt. dirigent.

2. Formandens beretning om Regionen

3. Valg af Regionsformand.

4. Valg af Regionsnæstformand.

5. Præsentation af repræsentanterne fra lokalafdelingerne.

6. Eventuelt

1. Valg referent: Kim Ullerup

Vedkommende fik tilsendt mit oplæg efterfølgende.

De fremmødte var følgende:

Landsbestyrelsen:

Landsformand - Anne Lise Knørr

Landsbestyrelsesmedlem - Claus Mortensen

Lokalafdeling Horsens: Ingen

Lokalafdeling Vejle: Astrid Olufsen, Kjeld Jensen

Lokalafdeling Kolding: Flemming Fensholdt og Kim Ullerup

Lokalafdeling Fredericia: Ingen

2. Formandens beretning om Regionen

Startede med lidt statistik fra lokalafdelingerne i regionen:

Horsens, Vejle og Fredericia har haft en mindre fremgang år og Kolding har haft en mindre tilbagegang af medlemmer svarende til sidste år, hvilket giver en samlet fremgang til regionen på ca. 2,6 % mod 6.6 % sidste år. Det vil sige der er lige nu 1074 medlemmer mod 1047 sidste år.

Hvad er der sket siden sidst?

Vi havde et fællesmøde i Region den 6. april 2013 i Horsens, hvor alle lokalbestyrelserne var inviteret.

Der var på dette møde forslag om årligt regions arrangement.

Der var et forslag fra Kurt L. den tidligere næstformand i Horsens og næstformand i regionen: Fælles tur til fx Limfjorden, hvor vi kan skrabe østers/muslinger og drikke porter til.

Der blev snakket om regionen skulle stå for det arrangement men man kom frem til at Kurt formidler informationer om turen ud til lokalafdelingerne, så en af dem kan arrangere turen og så invitere de andre lokalafdelinger.

Det faldt senere til jorden, da Kurt udtrådte med øjeblikkelig virkning af lokalbestyrelsen i Horsens efter gensidig aftale.

Bustur til generalforsamling i Odense.

Der blev sidste år arrangeret fælles buskørsel til generalforsamlingen og bortset fra, at et par stykker ikke overholdt afgangstiden til hjemturen og derfor blev efterladt i Odense, var det en succes, som bør tages op igen i 2014.

Øllets Dag:

Der var desværre ingen Horsens Øl & Cider Feste i år, da det har givet underskud hvert år.

Vi har tidligere givet tilskud til dette arrangement, i form af en delvis underskuds garanti og T-shirts.

Til årets arrangementer, havde lokalafdelingerne følgende ”spiseseddel”:

Horsens:

Der er arrangementer i samarbejde med

Eydes Kælder, Den Gyldne Hest, Kvickly, Vinoble, Vinspecialisten

samt Ølsted Bryglaug.

Der vil være arrangementer, smagsprøver på special øl og gode tilbud på øl

gennem det meste af dagen.

Kom og læg bunden til en god øllets dag i Ølsted Bryglaug.

Vi starter kl. 11.00 og fra kl. 12.00 vil der være stort tag-selv-bord med

en øl og en snaps for i alt 100 kr.

Vi slutter kl. 16.00, så der vil være rig lejlighed til at smage et udvalg

af vore formidable håndbryggede øl.

Vejle:

Kom og mød lokalbestyrelsen i Bryggen ved Kvickly, der står vi med

spændende øl, som vi deler smagsprøver ud af kl. 10.00 - 15.00

Fest i Torvehallerne - Her kan man se frem til en dejlig aften med god mad,

godt specialøl og senere levende musik i det hyggelige Væksthus.

Aftenen indledes kl. 17.30 - 18.30 med gratis smagsprøver på øl udskænket

af ægte ølkendere.

Kolding:

"Opvarmningssmagning" fredag den 6. september kl. 19:00 i Solgaardens

Festlokale. Der bliver 9 smagsprøver + en overraskelse, samt ost og snacks

for den urimeligt lave pris af 150,00 kr.

Lørdag d. 7.9.13 – kl. 10.-16. Sker det i City Kolding hvor der er

ølsmagsprøver i byens strøggader, her vil øl fra næsten alle

mikrobryggerier i Danmark være repræsenteret.

Vi har tidligere givet tilskud til dette arrangement, i form af bespisning af frivillige og T-shirts, men nu hviler det i sig selv og har gjort det i flere år - eller giver måske endda et overskud - da det er sponsoreret af de lokale forretninger og city forening…?

Fredericia:

Lørdag den 7. september 2013. Øllets dag foregår som

sædvanligt på Ryes Plads (omdøbt til Humletorvet)

Med masser af bryggerier

I modsætning til Kolding forgår det centralt på et sted.

Vi har tidlige givet tilskud til dette arrangement, i form af T-shirts, men nu hviler det i sig selv, går vi ud fra… De havde en forespørgsel om tilskud, på et tidspunkt, men regionen har ikke hørt mere til det, efter, at vi bad om et budget for arrangementet. Der er jo ikke nogen grund, til at bruge regions midler, hvis det allerede genererer et overskud.

Kjeld kunne desværre ikke deltage i festlighederne, da én af hans venner, skulle giftes den dag (7-9-13), men han fik uddelt Den regionale Ølpris tidligere på dagen.

Den regionale Ølpris blev uddelt til Torben Mathevs fra Kolding, som har YNWA.

Horsens Messen:

Horsens har været i Forum Horsens, 2. + 3.11.2013, og de skriver følgende:

Vi har efter Horsens Messen fornøjelsen af at byde 7 nye medlemmer velkommen i Danske Ølentusiaster. Samtidig også en masse god snak med gæsterne som var meget positive overfor foreningen og det gode øl. Også informeret om en række øl relaterede kommende aktiviteter - disse vender vi tilbage til, når der er mere konkret at fortælle.

Der er søgt midler til dette: kr. 5.750,00

Har endnu ikke fået endeligt budget og bilag.

Økonomi:

Regionens budget blev forelagt de fremmødte.

Alle udbetalinger kræver selvfølgelig org. bilag med underskrift.

3. Valg af Regionsformand:

Kjeld genopstiller

Valgt: Kjeld Jensen

4. Valg af Regionsnæstformand:

Kurt har vi ikke set noget til eller hørt noget fra…

Valgt: Kim Ullerup

5. Præsentation af repræsentanterne fra lokalafdelingerne:

Oles svar på indkaldelse til dette møde:

hejsa.

Der kommer ikke nogen repræsentanter fra lokal bestyrelsen - tidspunktet (klokken) er ikke acceptabelt. Samtidig skal det ikke forventes, at der udpeges nogen person(r) til regions bestyrelsen. Post m.m. tilsendes formanden (mig) og så vil lokalbestyrelsen forholde sig hertil.

m v h

Ole

Fra Astrid:

Kom til at tænke på, om Horsens ikke skal udpege 2 medlemmer til regionsbestyrelsen ?

Sidder de nuværende valgte egentlig ikke indtil, at de meddeler, at de ikke ønsker at fortsætte - altså uden nyvalg ?

Uden udpegede medlemmer har Horsens jo ingen stemmeret/medbestemmelse i regionen - og vel heller ikke krav på hverken at blive informeret eller spurgt (Ole) ?

Vi drøftede de forskellige problemstillinger, når en lokalafdeling ikke deltager i regionsbestyrelsesmøderne.

6. Eventuelt:

For at styrke samarbejdet i Regionen og til gavn for foreningen vil Landsbestyrelsen kontakte alle parter og opfordre til, at man mødes og får løst eventuelle misforståelser/problemer.

Højt Skum

Kim Ullerup