Referat af regionsmøde lørdag d. 10. Nov. i Horsens

1.  Valg af dirigent og referent.
Dirigent blev Kjeld Jensen og referent blev Henrik Feldthaus

2.   Formandens beretning.
Kjeld gennemgik årets aktiviteter i regionens område, bl.a. tur til Indslev  i jan. og påsketuren hvor Vejle og Horsens var i Rickling og Kolding var i Husum.
Dertil gennemgik vi hvordan Øllets dag var forløbet i Horsens, Vejle og Kolding.
Derudover har der jo lige været Håndbryg Open på Bryghus Horsens, som for øvrigt  også tidligere på året fik tildelt årets regionale Ølpris. Der vandt Allan Kristoffersen i klasse A pilsner. Karl Nissen vandt klasse B  med en belgisk inspireret øl. Michael Troelsen blev Best of Show med hans Oaked imperial stout.

Aktiviteter i året der kommer:
29.feb. Ølmesse i Park hallen i Kolding arrangeret af Kolding Vinhandel.
15. marts. Døe generalforsamling
15. marts.  og 8. nov. Øl smagning i Domus i Vejle
19. april. Skovtur i det grønne med efterfølgende besøg på bryggeri i Region Midtvestjylland
Påsketuren vil næste år gå til København for at besøge Carlsbergs besøgscenter, samt evt. Nørrebro Bryghus. Turen vil blive for alle afd. i regionen.


Lidt statistik:
Medlemstallet i Horsens er steget med 7,65 % siden sidste år
              ”              i Vejle           ”                3,6  %           ”
              ”              i Kolding       ”               15,28 %         ”

Bryghus nyt:
Kolding Bryghus er lukket
Vejle:  Bøgedal, 2 i Jelling, Cafe Conrad og Kvajj Mølleåen og La Tasca som etableres ved Mølleåen/Dæmningen.

Regnskabet for regionen blev også fremlagt, og det viste en kassebeholdn. på kr.- 2085,86

3.    Valg af regionsformand.
Kjeld Jensen genopstiller og blev enstemmigt genvalgt

4.     Valg af regionsnæstformand
Claus Mortensen genopstiller og blev enstemmigt genvalgt

5.  Valg/ udpegelse af repræsentanter fra lokalafdelingerne


Repræsentanter:

Kolding: Søren Hjortbøl og Henrik Feldthaus
Horsens: Flemming Schuldt og Allan Kristoffersen
Vejle: Anders D.Nielsen

6.  Valg af nyt navn til regionen.
Enighed om forslaget,  Region Sydøstjylland

7.  Eventuelt:
Dato for næste møde 9. el. 16. februar i Vejle.
Dato for arrangement i Fredericia: Fastlægges i dec. måned. mulighed var Det Brunske Pakhus.
Beklædning evt. fælles indkøb.
Flemming orienterede om prisen på broderet logo, det var 45,- kr. pr. stk.       Der gives kr. 500,- pr. lokalafdeling til indkøb i foreningens butik til fælles beklædning af foreningens repræsentanter.


            

Mødet sluttede med en gang rigtig mættende biksemad, og en enkelt ØL

Referent  Henrik F.