REFERAT AF KONSTITUERENDE REGIONSBESTYRELSESMØDE

DAGSORDEN:

1. VALG AF REFERENT
2. FORMANDS BERETNING
3. VALG AF REGIONSFORMAND
4. VALG AF REGIONS NÆSTFORMAND
5. PRÆSENTATION AF REPRÆSENTANTER FRA LOKAL AFD.
6. EVENTUELT

1. Som Referant blev valgt Henrik Feldthaus fra Kolding

2. Kjeld gennemgik årets aktiviteter, hvor især Øllets dag havde været en stor succes i lokal afd. regionen rundt. Som Kjeld sagde: Det er jo en fornøjelse at være formand i en Region, hvor aktivitets niveau'et er så stort !

Bl.a. havde Horsens og Vejle stor fremgang i år på Øllets Dag i forhold til 2010.

Vi havde udgifter på T-shirt på 12.750,- til Øllets dag. Måske kan Henrik Damm fra Fredericia få lavet T-shirts billigere.

Der var ansøgt om ekstra midler for kr. 17.000,- Vi har fået bevilget kr. 12.500,-, et underskud på 4500,- Vigtigt at komme med ansøgning mindst en måned før arrangementets gennemførelse.

Vi talte om at måske arrangere fælles bustur til DØE's generalforsamling i Odense d. 24. marts 2012. Kjeld prøver at kontakte Skanderborg afd. For om bussen kunne starte der. Måske også Esbjerg kunne stå på i Kolding eller Fredericia.

Kjeld orienterede om at vi i Regionen nu er 1020 medlemmer, mod 939 sidste år. Flot fremgang, som især skyldes Fredericia's ihærdighed. Godt gået!

Horsens lille fremgang, Fredericia stor fremgang og Vejle og Kolding en lille ilbagegang.

Tex fortalte at de i Fredericia havde fået sponsoreret en dankort terminal af etpengeinstitut, så folk kunne betale online på stedet, for indmeldelse i DØE. Det virker bare, skulle Tex hilse og sige ! Opfordring til at gøre det i alle lokal afd. i Regionen.

Tex foreslog også at lave en "Work Shop" omkring at sælge foreningen. Altså et lille kursus i at være en god "sælger". De vil i Fredericia meget gerne være behjælpelige med det.

Pia fra Fredericia fortalte også, at det er vigtigt at giro-opkrævningerne, samt modtagelse af nyt medlemskort, er MEGET afgørende at de kommer hurtigt, for at fastholde folks interesse. Enten at melde sig ind eller at fortsætte medlemsskabet.

Peter Mygind fra Fredericia foreslog også at det var en god ide´ at lave en dropbox med ideer,som de opstår i lokal afd. Så Alle ikke behøver at opfinde den dybe tallerken. Peter blev taget på ordet...

3. Kjeld genopstiller som Regionsformand, og blev enstemmigt genvalgt.

4. Claus Mortensen fra Kolding genopstillede ikke som næstformand, idet han også sidder i Landsbestyrelsen, og har rigeligt at se til.

Lars Texel fra Fredericia blev foreslået, og valgt som næstformand.

5. Repræsentanter i Lokalafd. Til Regions bestyrelsen:

Horsens: Ole Axelsen og Karl Nissen

Vejle: Benny Haugsted og Laurids.B.Jensen

Fredericia: Karsten Ejby og Peter Mygind

Kolding: Søren Hjortbøl og Jens Holzmann

6. Eventuelt

Vi talte om at lave et regionsarrangement med en bustur og et bryggeribesøg. Nævnt blev Jelling og Vestfyn. Kjeld er tovholder.

Vi talte om at lave en "lille Øllets dag" ultimo august måned. Hvor hver lokal afd. laver et håndbryg. Det skulle så være en lille konkurrence afdelingerne imellem. Peter Mygind og Lars Texel laver et regelsæt for denne "mini Øllets dag". Hver afdeling finder en lokal ansvarlig for dette arrangement.

Tex er ligeledes ansvarlig for førnævnte Work-shop mht. "kursus" i at sælge, samt fastholdelse af gamle medlemmer og tegne nye.

Højt Skum

Henrik Feldthaus