Referat af regionsmøde lørdag d. 13. november.

Referat af konstituerende regionsbestyrelsesmøde 2010

Lørdag den 13. november kl. 14.00

Vitus Bering Pub, Søndergade 40, 8700  Horsens

 
Dagsorden:
1. Valg af referent og evt. dirigent
2. Formandens beretning om regionen
3. Valg af regionsformand
4. Valg af regionsnæstformand
5. Præsentation af repræsentanterne fra lokalafdelingerne
6. Eventuelt

11 var mødt op til arrangementet.

ad. 1.
Henrik Damm fra Fredericia blev valgt.

ad. 2.
Formanden gennemgik årets arrangementer.
Øl-messen i Parkhallen i Kolding. Fredag den 26. februar.
Arrangementet afholdes af Kolding Vinhandel. Stor succes igen i år.
Afholdes sidste fredag i februar – igen i 2011.

Visions- og strategiarbejdet.
Claus har deltaget. Man arbejder på at gøre organisationen mere synlig
overfor lokalafdelingerne.
Resultaterne har bl.a. været: landsdækkende aftaler med supermarkeds-
kæder og vinkælder i forbindelse med Øllets Dag. Bedre central presse-
dækning og stander i.f.m. Øllets Dag. Ølbrikker. Dansk Ølmærke.
Derudover arbejder man med kommunikation i foreningen. Både internt
samt lokalafdelingerne/regionen imellem.
Man ønsker en bedre hjemmeside.
Regionsbestyrelsen opfordrede landsorganisationen til at styre centralt.
at der på alle mikrobryggerier bliver lagt materiale ud omkring DØE –
gerne i samarbejde med lokale afdelinger, men det skal styres centralt.

Regionsbustur til generalforsamlingen i Odense.
Det var en stor succes. Var med til at ryste regionens medlemmer
sammen. Skal også arrangeres i 2011. I forbindelse med den officielle
del af generalforsamlingen opfordrede regionsbestyrelsen landsledelsen
til at dette ikke blev ligeså dræbende kedeligt som i år. De øvrige dele
af generalforsamlingen var gode.

Eksklusivt besøg på Bøgedal Bryghus 12. juni. Rigtigt godt arrangement,
hvor B.B. eksperimenterer med ellers uddøde kornsorter. Desværre kun
20 deltagere, men alligevel ok da det kan være svært, at trække folk uden
for bygrænsen.

Jubilæums sommertræf i Kolding 3. juli. Drøftelse om hvorvidt det skal
være et lokalt arrangement eller et regions arrangement. Kolding fortsætter
dog med traditionen – første lørdag i juli.

Tour de Biére. En del fra regionen deltog. God pressedækning. Arrange-
mentet gentages næste år.

Ølsmagning og Veterantog 3. august. Godt arrangement. Drøftelse omkring
hvorvidt man i regionen kan gøre mere for at profilere arrangementet.

Øllets Dag:
Horsens:
Kvickly: Flere mærker fra det normale sortiment til udskænkning – både
fredag og lørdag. (Flest fra. Willemoes)
Bytorvet: Produkter fra Randers Bryghus til udskænkning.
Ølsted Bryglaug, havde 350 besøgende. Godt arrangement, hvor man bl.a.
kunne smage landets bedste grillpølser fra slagteren i Hornsyld.
Vejle:
Uddelte smagsprøver fra Havnens Vin- og Tobakhus. Desværre ikke ret
mange deltagere.
Regionale ølpris blev uddelt til Erling Juhl.
Kolding:
Dagen før auktion i AL Passagen, der indbragte 8000 kr. til natteravnene.
Havde stand i Metro dagen før.
45 deltagere til ølsmagning hos Kolding Vinhandel dagen før.
Oktoberfest fredag og lørdag.
Ølsmagning på YNWA med 155 deltagere.
19 bryggerier deltog i strøggaderne.
Carlsbergs hestevogn og Skovlysts veteranbil.
Udstilling omkring Slotsmøllen effekter.
Udstilling på biblioteket.
Fik 11-12 nye medlemmer – primært til andre afdelinger
Fredericia:
Startede dagen med at de 18-20 hjælpere drak morgenmad sammen med
Eddie fra Midtfyns Bryghus.
Ca. 1200 gæster på Ryes plads, hvor 18 bryggerier var repræsenteret.
Der blev tegnet 51 nye medlemmer.
Vigtigt at have nogle salgsfolk i ”forreste linie”. Lån af dankort automat,
så medlemskaberne kunne tegnes med det samme.
Vigtig med målsætninger/succeskriterier for arrangementet.
Meget aktive medlemmer.

Sidste frist for aflevering af bilag til Kjeld er 5. januar.

Stormøde afholde lørdag den 22. januar i Fredericia, hvor hoved-
punkterne vil være strategiplan for Øllets Dag samt Kommunikation.

Februar måned – afstemning om Årets Danske Ølnyhed.

10. februar: sidste frist for indstilling til Årets Lokalafdeling.

Medlemsstatistik:
Regionen:
Antal medlemmer lige nu: 933
Antal medlemmer for et år siden: 898
Vækst det seneste år: 3,9%

Horsens:
Antal medlemmer lige nu: 267
Antal medlemmer for et år siden: 291
Vækst det seneste år: -8,25%

Vejle:
Antal medlemmer lige nu: 148
Antal medlemmer for et år siden: 167
Vækst det seneste år: -11,38%

Kolding:
Antal medlemmer lige nu: 289
Antal medlemmer for et år siden: 287
Vækst det seneste år: 0,7%

Fredericia:
Antal medlemmer lige nu: 247
Antal medlemmer for et år siden: 171
Vækst det seneste år: 44,44%

De lokale årsmøder har været afholdt.
Tillidsfolkene i de enkelte afdelinger i regionen er følgende:

Horsens:
Formand: Ole Axelsen
Næstformand: Karl Nissen

Vejle:
Formand: Torben Poulsen
Næstformand: Kjeld Jensen

Kolding:
Formand: Claus Mortensen
Næstformand: vacant

Fredericia:
Formand: Karsten Ejby
Næstformand: Michael Rahbek

Økonomi:
Kr. 7.758,46 ubrugte fra sidste år.
Kr. 9.661,00 har søgt om.
Hvis der er bilag der ikke er afleveret, skal de afleveres hurtigst muligt.
Vejledning omkring ansøgning om midler sender Kjeld ud.
Ad. 3
Kjeld Jensen blev genvalgt.

Ad. 4.
Om end Claus meget gerne stillede sit kandidatur til rådighed blev også
han genvalgt.

Ad. 5.
Horsens: Endnu ikke valgt. Horsens vender hurtigst muligt tilbage til Kjeld.
Vejle: Benny/Laurits
Kolding: Henrik/Esben
Fredericia: Karsten/Michael

Ad. 6.
Kjeld efterlyste hjælp til hjemmesiden. Rudy Mortensen fra Fredericia har
tilbudt sin hjælp.
Der var ros til landsorganisationen for materialet der er blevet stillet til
rådighed for afdelingerne bl.a. i.f.m. Øllets Dag.
Ros til Fredecia for nytænkning i.f.m. medlemshvervning og fastholdelse
af medlemmer.
Forslag til landsbestyrelsen om at lave en motorcykeltur som pendant til
Tour de Biere.
Forslag om at ”indkredsen” kan udvides til andre bestyrelsesmedlemmer.
Forslag til landsbestyrelsen om at der opnås en rabat på kontingentet ved,
at betale via PBS, hvilket vil være med til at fastholde medlemmerne i
afdelingerne.

 

Således opfattet

Lørdag den 13. november i Horsens

Henrik Damm
referent