Referat af regionsmøde lørdag d. 14. november.

 

Konstituerende regionsbestyrelsesmøde 2009.
14. november 2009 - 14:00 til 16:00

Dagsordnen er følgende:
1. Valg af referent og evt. dirigent.
2. Formandens beretning om Regionen.
3. Valg af Regionsformand.
4. Valg af Regionsnæstformand.
5. Præsentation af repræsentanterne fra lokalafdelingerne.
6. Eventuelt.

Ad 1) Til mødet i Fredericia var der dukket hele fem personer op,
(et par stykker af de tilmeldte glimtede ved deres fravær), i kælderen
hos Karsten Ejby.  Vi bestemte os derfor at klare os uden dirigent.


Ad2) Beretning oktober 09.

Formanden gjorde indledningsvis rede for den landsdækkende krise for
DØE, ikke mindst betinget af den økonomiske krise. Dette har
naturligvis haft betydning for medlemstallet og nogle lokalafdelinger
har haft svært ved at trække medlemmerne til de forskellige
smagninger og arrangementer. I vores lokalområde måtte vi derfor
aflyse Håndbryg Åben. Forskellige årsager blev drøftet, herunder
den geografiske placering og uheldige omstændigheder omkring datoen,
men alle var enige om at prøve igen til næste år.

Også Kolding, Vejle og Horsens har haft aflysninger i det forgangne
år.
Horsens måtte aflyse et besøg på Bøgedal.
Især Vejle har haft det svært med at trække folk op af sofaen, selv
om der er blevet disket op med f.eks. Belgiske specialiteter, der ikke
lige kan købes her hjemme.
Det er så meget op ad bakke i Vejle, at det overvejes, om
lokalafdelingen har sin berettigelse.

Landsforeningen har også sine problemer at slås med.
Den nyligt afholdte festival i Esbjerg havde ca. 1711 besøgende.
Dvs. at festivalen i Horsens i 2006 med en anelse over 4500 besøgende
fortsat er den bedst besøgte provinsfestival i foreningens historie.

I den forbindelse kunne formanden ikke undlade at henlede
opmærksomheden på, at det nu er et år siden, at Horsens foreslog
landsbestyrelsen, at den kommende provinsfestival i 2010 skulle
afholdes i Horsens.
Henvendelsen er fortsat ubesvaret godt et år efter.

Herefter blev der gjort status for medlemstallet i foreningen:

Medlemmer på landsplan:
En medlemstilbagegang på 986 personer = 9,25 %.

Regionen – Vækst det seneste år: 0.66  %
Antal medlemmer lige nu: 913
Antal medlemmer for et år siden: 907

Horsens - Vækst det seneste år: -3.99 %
Antal medlemmer lige nu: 289
Antal medlemmer for et år siden: 301
49 medlemmer er væk.
34 nye er kommet til siden sidste lokale årsmøde.
Af disse nye er 15 kommet til siden Øllets Dag i september.
Det er interessant, at se Øllets Dag der, har givet nye medlemmer

Vejle - Vækst det seneste år: -9.29 % - svarer til landsgennemsnittet.
Antal medlemmer lige nu: 166
Antal medlemmer for et år siden: 183
Har ikke kunnet spore et udslag i medlemslisten i forbindelse med
Øllets Dag.

Kolding – Vækst det seneste år: -9.34 % - svarer til
landsgennemsnittet.
Antal medlemmer lige nu: 301
Antal medlemmer for et år siden: 332

Fredericia – Vækst det seneste år: 60.19  %
Antal medlemmer lige nu: 173
Antal medlemmer for et år siden: 108

Rigtigt flot af Fredericia som redder den positive fremgang for
regionen.

I årets løb har der været følgende arrangementer i regionen:

Konstituerende regionsbestyrelsesmøde 2008.
fredag d. 21. november kl. 19.00 – ca. 21.30
Kolding, selskabslokalet ved YNWA i AL Passagen.

Ølmesse i Parkhallen Kolding.
Fredag d. 27. februar kl. 18.30 - 22.00
Ikke en aktivitet arrangeret af os, men tager den med alligevel.

Landsgeneralforsamling i Odense 2009
Dalum Landsbrugsskole – Landsbrugsvej 65 – 5260  Odense S.
lørdag d. 28. marts kl. 11.00.

Sommertræf i Kolding for Region Sydøstjylland med flere.
Lørdag d. 4. juli kl. 14.00

Danske Ølentusiaster i Sønderborg arrangerede øltur.
Fredag d. 21. og lørdag d. 22. august.
Vi blev tilbudt at komme med.
Måtte desværre aflyses pga. manglende tilmelding.

Øllets Dag lørdag den 5. september.
Startede flere steder om fredagen.
I Kolding skulle det have startet allerede om torsdagen, men måtte
aflyses, pga. dårligt vejr.

Horsens:
Ole havde givet følgende beretning:

På øllets dag var vi ude at vise flaget i Horsens og Hovedgård  med
smagsprøver og snak om foreningen – suppleret med diverse
smagsprøver. Dagen blev gennemført i et samarbejde med Bryghus
Horsens, Odder Bryghus, Randers Bryghus, Bytorv Horsens, Family
Shoppen i Hovedgård samt den Gyldne Hest. En udmærket dag, men
alligevel vil vi gerne have hævet niveauet en del – især når vi
ser hvad der sker andre steder. Men det kræver stor planlægning,
mange eksterne samarbejdspartnere der i fælles skab trækker læsset.
Gav 15 nye medlemmer.

Vejle: Beretning fra Kjeld.
Gav ikke nye medlemmer til Vejle.

Kolding: Beretning fra Claus.
Gav 10 - 11 nye medlemmer.

Fredericia: Beretning fra Karsten.
Gav 15 nye medlemmer.

Bøgedal Bryghus fik Sydøstjyllands Regionale Ølpris 2009
Uddelt hos Havnens Vin og Tobakhus i Vejle.
Består af Gitte Holmboe og Casper Vorting.

Havens Dag 2009
Søndag d. 13.09 i Vejle:

Planter, have men også tøj og kunst. DØE Vejle stod for uddelingen
af smagsprøver.
Der kom en god snak med en gruppe, vi normalt ikke ser, og der var
stor interesse fra de fremmødte, dvs. der var lidt for både manden og
konen.
Der blev uddelt omkring 300 ølsmagsprøver fra Bryghus Horsens.
En enkelt meldte sig endda ind. Et sjovt og anderledes arrangement.

I samme forbindelse, åbnede formanden også sin
have Daugård på Gl. Vejlevej 16, for at vise, at man sagtens kan
dyrke Humle i sit staudebed – ja de står faktisk lige midt i
staudebedet.
De gror heldigvis kun (næsten da) i højden, da de ellers ikke ville
være nemme at styre. Han har omk. 12 – 15 forskellige planter,
hvorfra han bruger kopperne til sit eget håndbryggede øl. Der blev
på denne dag høstet og tørret humlekopper, for at vise, hvordan
man på hobbyplan,  kan få humle til sit eget øl.

Datoer i fremtiden:

Stormøde / Regionsrådsmøde i Korsør.
Lørdag den 23. januar.
Arrangement i Vejle samme dag – derfor kan Kjeld ikke deltage.
Søren H.  Henrik F. tager af sted sammen med Claus.

Generalforsamling i Odense:
Lørdag den 20. marts.
Claus og Ole arrangerer bus til denne generalforsamling.

Ølfestival i Valby Carlsberg tap1
6. – 8. maj.

Sommertræf i Kolding
på YNWA i AL Passagen den første eller anden lørdag i juli mdr. 2010
- nok den første - d. 3. juli 2010?
Det er10. gang det holdes.

Ole fra Horsens havde stillet et forslag, og nedenfor følger et svar
fra Claus:

Svar fra Claus:
Vedrørende Sommertræf i Kolding – der nu har været en tradition i
9 år, og har 10 års jubilæum næste år d. 3. juli 2010. Så vi ønsker at
afholde det igen i Kolding bl.a. fordi det er 10 gang.
Jeg har fuldt forståelse for de fremførte argumenter af Ole A.
Normalt ville man naturligvis ikke holde arrangement samme sted i
samme by – år ud og år ind på samme dag.
Men det er jo netop det der er traditionen ved Sommertræffet her!
Sommertræffet er opstået i DØE's første år, hvor der ikke var mange
arrangementer og slet ikke i sommerperioden. Derfor besluttede flere
ølentusiaster rundt i landet bl.a. fra Århus, Odense, Esbjerg, Vejle,
Horsens og Kolding på følgende baggrund – ”Jamen der er ikke så
mange steder man kan få noget nyt spændende øl. (det var dengang
sidst i 90´erne) Men det kan man i Kolding ved Torben Mathews på
YNWA  og det ligger dejligt central for de fleste.
Derfor blev man enige om, at mødes der og holde et uformeldt
sommertræf,
uden nævneværdige aktiviteter og uden at Torben behøvede, at stille
an med noget – det skulle være gratis at deltage (ud over det øl
man ”måske” kunne finde på at drikke) der skulle officielt ikke
ske andet end drikkes øl under hygge og socialt samvær – under
åben himmel hvis muligt for vejret.
Det udviklede sig efterhånden og flere kom til, man lavede det så om
til et fast ”Regionsarrangement”. Der er altid levende musik, nye
spændende øl, som Torben har fundet frem, samt lidt mad til de
sultne. Men officielt sker der stadig ikke en skid! Man kaldte det nu
bare et regionsarrangement.
Dog skete der noget et år – der var rigtig mange gæster, selv helt
fra bl.a. København – og det efterfølgende år proklamerede den
daværende Regionsformand for Sydøstjylland, at i år måtte der kun
deltage medlemmer fra region Vejle Amt (nuværende Sydøstjylland).
Hmm der står i vor DØE vedtægter, at alle medlemmer fra hele landet
må deltage i alle arrangementer over hele landet. Ligesom dette var og
er et åben arrangement, hvor alle må deltage uanset medlemskab. Så
derfor er det faktisk kun indehaveren af YNWA, der kan sætte regler for
deltagelsen – vi er kun gæster på stedet. Mange tidligere faste gæster
blev også skuffet over at de pludselig ikke kunne møde op og måtte
derfor tage et andet sted hen…
Der var flertal for at holde fast i Sommertræffet i Kolding første
lørdag i juli mdr.. Det vil være fint hvis andre i regionen vil
holde et sommertræf, der skifter fra sted til sted – så er det naturligvis
helt i orden. I Kolding vil vi bare ikke ødelægge en tradition, vi
vil heller ikke flytte juleaften og påsken, da vi mener det vil være
for meget op af bakke og første skridt til disses død.
Så med opbakning fra flertallet af den øvrige fremmødte regions-
bestyrelse fastholder vi sommertræffet i Kolding også selv om der
kommer andre arrangementer til samme dag. Der blev heller ikke
fremsat forslag til afholdelse af andre lignende arrangementer under
dette møde.

Derfor er der Sommertræf i Kolding d. 3. juli 2010 kl. 14.00 i AL
Passagen ved YNWA. Vel mødt og højt skum.
Hjemmeside:

Vores regions hjemmeside på ale.dk er ikke regelmæssigt blevet
vedligeholdt, derfor bliver Rudy fra Fredericia spurgt om han kan
overtage hvervet som webmaster, i såfald skal han dog stadigvæk
"fodres" med billeder og tekst.

Økonomien blev slutteligt drøftet, uden anmærkninger, men med en
opfordring til at søge regionen om midler, hvis det i øvrigt er et
fornuftigt arrangement.


3. Valg af Regionsformand.
Kjeld Jensen blev genvalgt, han modtog genvalg på den
forudsætning, at en del af arbejdet uddelegeres
til og udføres af de andre i regionsbestyrelsen.

4. Valg af Regionsnæstformand.
Claus Mortensen blev genvalgt

5. Præsentation af repræsentanterne fra lokalafdelingerne.

De fleste af de menige i regionsbestyrelsen glimrede med deres
fravær…

De menige i regionsbestyrelsen er følgende:

Horsens:
Ole Axelsen og Karl Nissen
Vejle:
Benny Haugsted og Laurids B. Jensen
Kolding:
Søren Hjortbøl og Henrik Feldthaus
Fredericia:
Karsten Ejby og Michael Rahbek

6. Eventuelt.

Her blev der diskuteret videre om løst og fast, men det mundede da ud
i et par forslag, der skulle arbejdes videre med.

Der blev under mødet indtaget et par meget spændende øl, som
formanden havde medbragt.

Således oplivet og oplyste kunne vi hver især drage af sted, parate
til endnu et år i DØE's tjeneste.

 

Referent Karsten Ejby